บริการสั่งซื้อยาออนไลน์

เป็นการให้บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยการจัดส่งยาผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งผู้รับบริการไม่ต้องเข้ามารับบริการด้วยตนเองที่คลีนิคนิรนาม

ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องส่งใบสั่งยาตัวจริงให้กับทางคลีนิคนิรนาม

ขั้นตอนการสั่งซื้อยาออนไลน์ มีดังนี้

 1. ส่งใบสั่งยาตัวจริงของท่าน มาที่
  ไปรษณีย์: ฝ่ายเวชระเบียน 104 ถ.ราชดาริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330
  หรือ โทรสาร: 02 254 7577

  หากท่านไม่สะดวกในการส่งใบสั่งยาตัวจริงมาก่อน สามารถส่งเป็นรูปภาพผ่านทาง
  Line application ID: @rxtrcarc
  หรือ อีเมล์: pharmacy@trcarc.org
  หรือ โทรสาร: 02 254 7577

  แล้วค่อยส่งใบสั่งยาตัวจริงมาภายหลัง
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบสั่งยาแล้ว จะทำการติดต่อกลับเพื่อสรุปยอดเงินที่ต้องชำระ
 3. เมื่อได้รับยอดในการชาระเงินแล้ว ให้โอนเงินมาที่
  ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
  สาขา: สภากาชาดไทย
  ชื่อบัญชี: คลีนิคคนรักสุขภาพ
  เลขที่บัญชี: 045-520350-4
 4. ส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่สาหรับจัดส่งยา มาทางแอพลิเคชั่นไลน์
  Line application ID: @rxtrcarc
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่งยาเรียบร้อยแล้ว จะส่งเลขที่ในการจัดส่งหรือ Tracking number ให้ท่านทราบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ จัดส่งยาหลังจากชำระเงิน 2 วัน โดยตัดรอบเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน
ตัวอย่าง ชำระเงินวันจันทร์ก่อน 15.00 น. ยาจะถูกส่งออกจากคลีนิคนิรนามวันพุธ และนับตามวันเวลาราชการ

อัตราค่าจัดส่ง ปณ.

 • 1–3 ขวด ค่าจัดส่ง 100 บาท
 • 4–6 ขวด ค่าจัดส่ง 200 บาท
 • 7–12 ขวด ค่าจัดส่ง 300 บาท
 • มากกว่า 12 ขวด (ทุก 6 ขวดคิดค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท)