คลีนิคนิรนาม

ให้บริการตรวจเลือด ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการวัคซีน และจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี

บริการลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์

รับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน LINE Application

บริการสั่งซื้อยาออนไลน์

ให้บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี
ซึ่งผู้รับบริการไม่ต้องเข้ามารับบริการด้วยตนเอง

Same day ART

การเริ่มยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบการติดเชื้อ หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ทราบผลเลือด

previous arrow
next arrow
Slider
ผู้มาใช้บริการคลีนิคนิรนาม (ม.ค.-มี.ค. 2564)
1260

ผู้มาตรวจ HIV

610

พบผู้ติดเชื้อ

1117

ผู้มารับ PrEP

426

ผู้มารับยาต้านไวรัส