คำถามที่พบบ่อย

การตรวจเลือดเพื่อเตรียมตัวมีบุตรจะตรวจอะไรบ้าง

เช่น HIV,HBs Ag (ตับอักเสบบี), Hb typing (ธาลัสซีเมีย), ตรวจหาภูมิคุ้ยกันหัดเยอรมัน, ซิฟิลิส ,Rh, Blood group, Anti-HBS ฯลฯ

Similar Posts