คำถามที่พบบ่อย

การทานอาหาร หรือ ทานน้ำร่วมกัน รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ที่ ติดเชื้อHIV มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV ได้หรือไม่

เชื้อ HIV ไม่สามารถติดต่อกันได้ ทางอากาศ การสัมผัส ลมหายใจ รวมถึง เหงื่อ น้ำตา น้ำลาย เสมหะ น้ำมูก ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น และ HIV ไม่ สามารถอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน หากสัมผัสสะเก็ดเลือดที่แห้งแล้วเชื้อก็ไม่ สามารถแพร่ได้ เช่นกัน

Similar Posts