คำถามที่พบบ่อย

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันโดยหลั่งภายนอกเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ไหม

เสี่ยงเพราะมีการสอดใส่แล้วได้สัมผัสเชื้อจากสารคัดหลั่งแล้ว

Similar Posts