ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการไลฟ์สด เรื่องการป้องกันและการรักษาเอชไอวี

ขอเชิญชมการไลฟ์สด เรื่องการป้องกันและการรักษาเอชไอวี โดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ และนักแสดง แชมป์ ชนาธิป และโบ๊ท ธารา ผ่านทาง Facebook Live สภากาชาดไทย The Thai Red Cross Society

Similar Posts