ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และวิธี Rapid real-time RT-PCR

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK  (Antigen Rapid Test Kit) และ Rapid real-time RT-PCR  เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  โดยวิธีการตรวจ Antigen Rapid Test Kit (ATK) คือ การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Professional use ที่ต้องใช้ไม้สำลี Swab จมูกตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์  ส่วนวิธีการตรวจด้วยวิธี Rapid real-time RT-PCR  เป็นการ Swab จมูกเพื่อเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกและทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีความแม่นยำสูงช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อในระยะเริ่มแรกถึงแม้จะมีเชื้อน้อยก็ตาม  ทั้งนี้ คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Rapid Test Kit) ในราคา 300 บาท และวิธี Rapid real-time RT PCR  ราคา 1,300 บาท (ราคายังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และใบรายงานผล) พร้อมออกใบรายงานผลตรวจให้ทั้ง 2 วิธี สามารถมารับบริการได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-15.00 น. ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02 251671115 ในวันและเวลาทำการ

Similar Posts