ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนามลดขั้นตอนการให้บริการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิค-19

ขั้นตอนการให้บริการตรวจและรักษาเอชไอวี

  1. สแกน QR Code ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนมาคลีนิคนิรนาม
  2. กดคิวเบอร์ 5 ที่ตู้กดคิว ข้างประตูทางเข้าคลีนิคนิรนาม
  3. รอเรียกคิวเข้าระบบ
  4. รอเรียกคิวช่องการเงิน
  5. เจาะเลือด
  6. สแกน QR Code เพื่อรับผลตรวจทางอีเมล/SMS/ไลน์ จากเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษา และกลับบ้านได้

Similar Posts