ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์

  วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ให้การต้อนรับ

Similar Posts