บริการคลินิกคนข้ามเพศ

  1. ให้คำปรึกษาสุขภาพคนข้ามเพศ
  2. ตรวจวัดระดับระดับฮอร์โมน
  3. ตรวจเอชไอวี
  4. ตรวจซิฟิลิส และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. ให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพร็พ/เป็บ (PrEP/PEP)
  6. ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และ เอ
  7. บริการเริ่มยาต้านในวันเดียว

เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ โทร. 0-6272-69900 ในวันเวลาทำการ