บริการคลินิกคนข้ามเพศ

  1. ให้คำปรึกษาสุขภาพคนข้ามเพศ
  2. ตรวจวัดระดับระดับฮอร์โมน
  3. ให้ยาฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ
  4. ตรวจเอชไอวี
  5. ตรวจซิฟิลิส และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  6. ตรวจช่องคลอดใหม่
  7. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก
  8. ให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เพร็พ/เป็บ (PrEP/PEP)
  9. ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และ เอ
  10. บริการเริ่มยาต้านในวันเดียว

เปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-14.00น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ โทร. 0-6272-69900 ในวันเวลาทำการ