บริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมทั้งมีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงได้เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยคนส่วนใหญ่ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วยังมีความสงสัยอยากจะทราบว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว ตนเองมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด ซึ่งสถานพยาบาลที่เปิดบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 นั้นยังมีน้อยและราคาสูง คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย จึงได้เปิดบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 ขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนในราคา 550 บาท โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถมารับบริการได้ที่ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30น.-15.00น.  ฟังผล 7 วัน

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-612-2623 ในวันเวลาราชการ