ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะจัดซื้อแช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนทั่วไปได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมายื่นด้วยตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือเท่านั้น และมีกำหนดเปิดซองผู้ยื่นข้อเสนอวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-251-6711-5 ต่อ 502 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

Similar Posts