ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยาขาดจำหน่ายและยาที่จำหน่ายได้

เรียน ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน
เนื่องจากคลีนิคนิรนามยกเลิกการจำหน่ายยาบางรายการและบางรายการบริษัทแจ้งยาขาดชั่วคราว จึงเรียนมาเพื่อทราบตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดเพิ่มเติมคลีนิคนิรนามจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อห้องยาคลีนิคนิรนาม โทร 02-2537575

บริษัทไม่มียาจำหน่ายชั่วคราวไม่มีจำหน่ายแล้ว
Darunavir 600 (GPO)Efavirenz 200
Lopinavir/Ritonavir (GPO)GPO VIR Z250
MyHep AllNevirapine
 Tivicay
 Rinavir
 Vemlidy
ประกาศเมื่อวันที่ 30/01/2566

Similar Posts