ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติด้านบุคลากรผู้มีคุณูปการ

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.05น. ณ หอประชุมโรงเรียนกบันทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัล “เชิดชูเกียรติด้านบุคลากรผู้มีคุณูปการต่อชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ” ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ แก่คณะครูอาจารย์ และนักเรียนแกนนำ ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ ทั่วประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี

Similar Posts