ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดให้บริการใหม่

ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ HCV viral load, HBV Viral load และจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (iCARE HIV self test) โดยคิดอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ลำดับที่รหัส รายการชื่อรายการรหัส กรมบัญชีกลางราคาราคา (เบิกราชการได้)ราคา (เบิกราชการไม่ได้)
1LD1230HCV Viral Load (GeneXpert)363332,3002,300 
2LD1234HBV Viral Load (GeneXpert)363202,0001,800200
3iCARE HIV Self-test300300

Similar Posts