ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดให้บริการตรวจ Anti-HBc IgM

ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ Anti-HBc Igm โดยคิดอัตราค่าบริการทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

ลำดับที่รหัสรายการชื่อรายการรหัสกรมบัญชีกลางราคาราคา (เบิก
ราชการได้)
ราคา (เบิก
ราชการไม่ได้)
1LD0231Anti-HBc Igm36312400300100

Similar Posts