ข่าวประชาสัมพันธ์ รู้ทันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สถานการณ์ “โรคเอดส์” ในไทยและทั่วโลก โดย รศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

ออกอากาศในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

Similar Posts