ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครงาน

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี จำนวน 2 อัตรา

1.พยาบาล (ชค) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

2.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชค) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

📌 เงินเดือน

📌 สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤศจิกายน 2566

สมัครออนไลน์ https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-online/

ประกาศรับสมัคร https://jobtrc.redcross.or.th/temaids221123/

📣 ติดต่อสอบถาม(งานสรรหาฯ) โทร 02 256 4059 หรือ 02 251 8524

Similar Posts