ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวโครงการศึกษา การเข้าถึงบริการและความเป็นไปได้ในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองผ่านร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดร.ทิพวัลย์ ปันคำ หัวหน้านักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการศึกษาการเข้าถึงบริการ และความเป็นไปได้ในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองผ่านร้านขายยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

Similar Posts