ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการวัคซีนฝีดาษวานร 1 มีนาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรพร้อมให้บริการฉีดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่สถานเสาวภา และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ให้บริการโดยลงทะเบียนผ่านระบบ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรทั่วโลก ประเทศไทยได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำหรับประเทศไทยรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อฝีดาษวานร ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 พบยอดผู้ติดเชื้อรวม 688 คน จากจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ ระยอง นครปฐม ขอนแก่น ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-49 ปี เป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 97.24 โดยอาการนำที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ผื่น ไข้ และปวดกล้ามเนื้อ จากข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย สภากาชาดไทยเล็งเห็นความสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคจึงได้ดำเนินการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร มาให้บริการประชาชน โดยเสียค่าใช้จ่าย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันโรคฝีดาษวานรมีการระบาดมากขึ้นในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา โดยทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนลดลงแต่ตรงข้ามกับสถานการณ์ของเอเชียและในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การป้องกันโรคฝีดาษวานรต้องใช้หลายมาตรการร่วมกัน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง การลดการแพร่กระจายในชุมชน การใช้วัคซีนก่อนและหลังการสัมผัสโรค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรโดยตรง แต่ใช้วัคซีน JYNNEOS® ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษแทนเพราะพบว่าการฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 28 วัน สามารถป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ถึงร้อยละ 80-85 แนะนำฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีการสัมผัสโรคโดยตรงกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร เช่น มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ใกล้ชิดคลุกคลีหรือมีการสัมผัสกับรอยโรคของผู้ติดเชื้อ โดยให้เริ่มฉีดวัคซีนภายใน 14 วันหลังสัมผัสโรค (ดีที่สุดคือภายใน 4 วัน) และพิจารณาฉีดวัคซีนนี้แบบป้องกันก่อนสัมผัสโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อฝีดาษวานร รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีคู่นอนมากกว่า 1 คน หรือ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับในส่วนของสภากาชาดไทย มีให้บริการวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร 2 หน่วยงาน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ดังนี้

1. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

  • สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ทาง https://bit.ly/Mpox-vaccine จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่าน เพื่อนัดหมายวัน-เวลามารับบริการ
  • เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30–12.00 น. และเวลา 13.00–16.00 น.
  • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการ เวลา 08.30 -12.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 11.30 น.)
  • ปิดทำการวันอาทิตย์

2. ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

  • สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ทาง ID LINE : @091AOJEX จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อนัดหมาย วัน-เวลามารับบริการ
  • ให้บริการฉีดวัคซีน วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–11.00 น.และ 13.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ สถานเสาวภา และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

Similar Posts