คำถามที่พบบ่อย

โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ปริมาณเชื้อต้องมากพอและมีคุณภาพ แข็งแรง ช่องทางเข้าของเชื้อเป็นการส่งต่อเชื้อโดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน หรือ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และระยะเวลาสัมผัสเชื้อต้องนาน

Similar Posts