ข่าวประชาสัมพันธ์ รู้ทันเอชไอวี

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่ม CD4 ได้จริงหรือ?

              ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปรกติ ซึ่งหมายความว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างสุขภาพทดแทนสารอาหารที่บกพร่องจากการรับประทานจากกิจวัตรประจำวัน

              โดยประชาชนคนไทยทั่วไปอาจจะเคยได้รับรู้ข่าวสารการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆและได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องจากข่าวที่เป็นกระแสอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทย ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่เล็งเห็นว่าควรตระหนักถึงภัยอันตรายที่มาพร้อมกับการโฆษณาอวดสรรพคุณสินค้าเกินจริง ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะมีบทเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเป็นเวลานาน แต่ผู้ผลิตก็ได้มีการปรับตัวในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างความหน้าเชื่อถือและชักนำผู้บริโภครายใหม่ให้มาซื้อผลิตภัณฑ์โดยอ้างสรรพคุณในการรักษาโดยอ้างผลงานวิจัยที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ได้อย่างสม่ำเสมอ

               แม้แต่ในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณในการรักษามาโดยตลอดหลายปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อ ว่าช่วยเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาว (CD4) เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสเอชไอวีในบุคคลที่ติดเชื้อ และรวมไปทั้งการชวนเชื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อตัดสินใจลดปริมานยาต้านไวรัสของตนเองควบคู่ไปกับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตน หรือแม้กระทั่งการชี้นำให้หยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยที่ยังไม่ได้รับการรับรองผ่านงานวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

               อย่างไรก็ตามการรักษาเอชไอวีในปัจจุบันยังเป็นการทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัส โดยหลังจากที่ปริมาณเชื้อไวรัสลดลง ร่างกายจะมีการสร้างเม็ดเลือดขาว( CD4) กลับขึ้นมาทดแทน จนสามารถกลับมาอยู่สภาวะปกติได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เมื่อใดที่ยาต้านไวรัสสามารถลดปริมาณเชื้อได้ถึงจุดที่การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสในกระเเสเลือดตรวจไม่พบไวรัส(Undetectable) เมื่อนั้นผู้ที่ติดเชื้อจะอยู่ในสถานะไม่แพร่เชื้อ (Untransmittable) หรือหลักการ U = U นั่นเอง

               กล่าวโดยสรุปได้ว่าการรักษาเอชไอวีโดยใช้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพียงพอที่จะยับยั้งปริมาณไวรัสในร่างกาย เมื่อปริมาณไวรัสลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายได้ จำนวนเม็ดเลือดขาว หรือ CD4 ก็จะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้โดยธรรมชาติ และสามารถมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้เทียบเท่ากับคนที่ไม่มีเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกาย โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆเลย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรคและสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
                                       : https://ddc.moph.go.th/           
                                       : https://www.thaiaidssociety.org/category/news/

บทความโดย ชัยปัญญา อธิปฏิเวชช
นักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

Similar Posts