ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรประจำ จำนวน 2 อัตรา

1.นายแพทย์ 4-6 จำนวน 1 อัตรา
2.เภสัชกร 4-6 จำนวน 1 อัตรา
📌เงินเดือน และค่าประสบการณ์
📌สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว
📌ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
📌กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
📌ค่าเล่าเรียนบุตร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2567
สมัครออนไลน์ https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-online/
ประกาศรับ https://jobtrc.redcross.or.th/doctor-pharmacist/
📣ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 256 4059 หรือ 02 251 8524

Similar Posts