บริการห้องปฏิบัติการ

เปิดบริการรับสิ่งส่งตรวจ
ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 07.30-15.00 น.
นอกเวลาราชการวันพุธ, วันศุกร์เวลา 16.30-18.00 น.
วันเสาร์เวลา 07.30-12.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์