บริการตรวจรักษาโรค

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ STD (Sexually Transmitted Disease) หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หรือติดต่อทางช่องทางอื่นๆ เช่น การสัมผัสกับสารคัดหลั่ง การติดต่อทางเลือด เป็นต้น 

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เปลี่ยนคู่นอนหลายคน หรือในผู้ที่กำลังวางแผนแต่งงาน หรือมีบุตร เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่คู่รักและบุตร เนื่องจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคสามารถถ่ายทอดเชื้อสู่ทารกในครรภ์ได้ด้วย

หากคุณเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี โรคซิฟิลิส หนองใน/หนองในเทียม (Chlamydia) เป็นประจำ

เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในเวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์เวลา 08.30–14.00 น.

ปิดพักเที่ยง 12.00–13.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์