คำถามที่พบบ่อย

Oral sex ติดต่อได้ไหม ?

ต่อเมื่อมีแผลในช่องปาก แต่การทำ Oral sex ไม่ได้มีแค่ HIV เท่านั้นยังมีโรคอื่นๆแฝงมา อีกด้วย เช่นมะเร็งในช่องปาก หรือมะเร็งต่อมทอมซิล ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแถม ยังรุนแรงกว่าอีกด้วย แต่สามารถป้องกันโดยสวมถุงทุกครั้ง

Similar Posts