คำถามที่พบบ่อย

Oral sex มีโอกาสรับเชื้อ HIV หรือไม่

เป็นช่องทางที่มีความเสี่ยงน้อย แต่ในกรณีในที่ช่องปากมีแผลก็มีโอกาส เสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ HIV เช่นกัน รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส หนองในแท้และเทียม เป็นต้น

Similar Posts