บริการยาเพร็พและเป็ป (PrEP & PEP)

ยาเพร็พ (PrEP)

PrEP หมายถึง ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือก่อนจะมีความเสี่ยง โดยมีงานวิจัยยืนยันชัดเจนว่าสามารถป้องกันการรับเชื้อ HIV ได้ “เกือบ 100%” ซึ่งผู้ที่จะรับบริการยา PrEP จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาก่อนได้รับยา และครั้งต่อไปหากผู้รับบริการมีวินัยในการทานยาที่ดี ก็สามารถที่จะตรวจเลือดและรับยากลับบ้านได้เลย โดยที่ไม่ต้องพบผู้ให้คำปรึกษา (PrEP Express)

ยาเป็ป (PEP)

PEP หมายถึง ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน ที่จ่ายให้กับผู้ใช้บริการที่เพิ่งไปสัมผัสกับเชื้อเอชไอวีมา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยผู้รับบริการสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาจากเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยง ซึ่งหากผลการตรวจเลือดในวันนั้นไปพบว่ามีการติดเชื้อ HIV ผู้ใช้บริการจะได้รับยาไปเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อ HIV ได้เลย

ให้บริการเวลา
ในเวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์07.30-15.00 น.
นอกเวลาราชการวันพุธ, วันศุกร์16.30-19.00 น.
วันเสาร์08.30-11.00 น.