ข่าวประชาสัมพันธ์

World AIDS Day 2023 TikTok Challenge

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานคลิปสั้นเข้าประกวด ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566

หลักเกณฑ์การประกวด

 • แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ประชาชนทั่วไป
 • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการผลิตหรือการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมใส่ hashtag #TRCS #รักปลอดภัยห่างไกลHIV
 • อัปโหลดผลงานผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ภายในช่วงเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 • กำหนด 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงาน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ขององค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ร่วมของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน
 • ประกาศผลผ่านเฟซบุ๊กเพจ : Thai Red Cross Society ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากพบว่ามีการร้องเรียน หรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลหรือตัดสิทธิ์การรับรางวัล ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

เกณฑ์การตัดสิน

 • สามารถส่งลิงก์คลิป TikTok (คลิปต้องเป็นสาธารณะ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. คลิก https://forms.gle/Xse8nGWezPrDzUFm9
 • ตัดสินจากจำนวนการกดไลก์ (กดหัวใจสูงสุด) และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ

รางวัล

1. ประเภทนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

 • รางวัล Popular Vote อันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote อันดับ 2  เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote อันดับ 3  เงินรางวัล 3,000 บาท

สำหรับคลิปที่มีคอนเทนต์สร้างสรรค์และมีคุณภาพ แต่ไม่ได้รับรางวัล คณะทำงานจะพิจารณามอบของที่ระลึกและมอบประกาศนียบัตร

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัล Popular Vote อันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote อันดับ 2  เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote อันดับ 3  เงินรางวัล 3,000 บาท

สำหรับคลิปที่มีคอนเทนต์สร้างสรรค์และมีคุณภาพ แต่ไม่ได้รับรางวัล คณะทำงานจะพิจารณามอบของที่ระลึก

ผู้ประสานงาน

 1. นายธวัชชัย อนันต์ (หนุ่ม)
  083-456-4945
 2. นางธารารัตน์ จำปาวัตตะ (กวาง)
  064-987-9364

หมายเหตุ : ข้อมูลเป็นความลับเฉพาะทีมงานเท่านั้น ทีมงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 (PDPA) อย่างเคร่งครัด

Similar Posts